NHÀ NGHỈ DƯỠNG HẢI ĐĂNG
Võ Nguyên Giáp - Bảo Ninh - TP.Đồng Hới - Quảng Bình
Tel: 023 23831 199 - Lễ tân: 023 23831 678
Email: haidangresort.qb@gmail.com
Copyright © 2015 nhanghiduonghaidang.com.vn . All rights reserved.